Gezonde bodem

Een gezonde bodem geeft gezonde planten

Een gezonde bodem is onmisbaar voor de ontwikkeling van sterke, gezonde planten. Zo’n bodem maakt planten minder vatbaar voor ziekten, plagen en stress en laat hen maximaal presteren. Voor een gezonde bodem zijn twee factoren cruciaal: mycorrhiza’s en nuttige bodembacteriën.

In de natuur leeft 95% van de planten samen met mycorrhiza's: nuttige bodemschimmels die hun wortelbereik vergroten. Een vergelijkbare samenwerking bestaat er met nuttige bodembacteriën. De opnamecapaciteit van de wortels kan hierdoor met wel 700% toenemen, waardoor planten gemakkelijker en efficiënter water en voedingsstoffen opnemen. Bovendien bezetten de gunstige micro-organismen ruimte rond de wortels, waardoor ziekteverwekkers minder kans krijgen.

 

Valse start maakt planten kwetsbaar

In de meeste cultuurgronden is het bodemleven arm en eenzijdig. Bovendien gaat het vaak al mis bij de start, tijdens de opkweek in ontsmette grond of steriele substraten. Zonder nuttige mycorrhiza’s en bodembacteriën rond hun wortels zijn planten kwetsbaar. Dat uit zich in een zwakker gewas met weinig weerstand tegen ziekten en plagen.

 

Mycorrhiza’s als stressmanagers

Mycorrhiza’s leven in symbiose met planten. Dit betekent dat zij tot wederzijds voordeel samenwerken. De plant voedt de nuttige schimmels met suikers. Hun meterslange, microscopisch dunne schimmeldraden bereiken plaatsen waar plantenwortels niet kunnen komen. Dankzij dit verlengde wortelstelsel komen planten gemakkelijker aan water en voedingsstoffen en zijn zij beter bestand tegen droogte, schommelingen van temperatuur en zuurgraad (pH), giftige metalen en bodemverdichting. Vanwege hun bijdrage aan de vorming van bodemaggregaten zorgen mycorrhiza’s ook voor een betere bodemstructuur.

Als levende verbinding tussen plantenwortels en bodembiologie zijn mycorrhiza’s de stressmanagers van de natuur. Wetenschappelijk onderzoek bewijst keer op keer dat zij planten gezonder en weerbaarder maken. Bovendien hebben deze planten minder toegediende meststoffen nodig en benutten zij organische meststoffen beter. Dit komt zowel de fysieke opbrengst als de productkwaliteit ten goede.

 

Nuttige bodembacteriën

Bodembacteriën leven van organisch materiaal. Zij komen voornamelijk voor in de humusrijke toplaag van circa 25 centimeter. Hier bevindt zich veel verteerbaar organisch materiaal, zoals afgestoten wortelcellen en afgescheiden suikers. Aan zuurstof, water en mineralen is evenmin gebrek.

Gezonde grond bevat miljarden bacteriën van duizenden soorten. Zij regelen tal van essentiële processen. De afbraak van dode organische stoffen maakt voedingsstoffen vrij voor plantengroei. Sommige bacteriën reinigen de grond en verbeteren de bodemstructuur.

Rhizobacteriën (wortelbacteriën) koloniseren de directe wortelomgeving (rhizosfeer) en beschermen de wortels; waar nuttige bacteriën zitten, vinden ziekteverwekkers geen plaats meer. Daarmee bevorderen rhizobacteriën een gezonde plantengroei.

Groeibevorderende bacteriën produceren natuurlijke groeiregulatoren die de conditie en groei van wortels stimuleren, zoals auxine, gibberelline en cytokinine.

Stikstofbindende bacteriën leggen stikstof uit de lucht vast en maken deze beschikbaar voor de plant. Planten kunnen zelf geen stikstof uit de lucht opnemen.

Fosfaatvrijmakende bacteriën vergroten de beschikbaarheid van fosfaat voor de plant. Sommige soorten produceren fosfatase, een enzym dat fosfaat vrijmaakt uit organische verbindingen. Andere soorten lossen gebonden fosfaat op door organische zuren af te scheiden. Nuttige bacteriën maken ook andere elementen dan stikstof en fosfaat beter beschikbaar voor de plant.

Antagonistische bacteriën en schimmels, zoals Trichoderma, weren wortelziekten. Zij scheiden antibiotische stoffen uit die giftig zijn voor ziekteverwekkers. Ook nemen ze ruimte in ten koste van schadelijke organismen en consumeren ze voedsel dat ziekteverwekkers in leven houdt. Daarnaast parasiteren ze schadelijke bacteriën, schimmels en aaltjes.

 

Mycorrhiza Helpende Bacteriën

Mycorrhiza Helpende Bacteriën (MHB) scheiden stoffen af die mycorrhiza’s ondersteunen bij het koloniseren van plantenwortels. Deze helpers zijn niet te vinden bij wortels zonder mycorrhiza’s. 

Onderzoek heeft uitgewezen dat de kolonisatie van wortels door ecto- en endomycorrhiza’s tot vijf maal groter is als er naast mycorrhizasporen MHB worden ingezet.

Dr. Garbaye introduceerde het MHB-concept in 1994. Zijn publicatie vormde de aanzet tot een nieuw onderzoeksgebied: het ecosysteem in de rhizosfeer. De Boer et al (2005) en Artusson et al (2006) brachten de relaties tussen schimmels en bacteriën specifieker in kaart.

Het MHB-concept is inmiddels algemeen geaccepteerd en vindt steeds breder toepassing in land- & tuinbouw en groenbeheer. Plant Health Cure behoort op dit gebied tot de voorlopers.

 

Bodembalans herstellen

Een groeiend aantal telers, hoveniers, greenkeepers en adviseurs onderkent het belang van een gezonde bodem voor gezonde planten. Mycorrhiza’s en bodembacteriën vormen het fundament onder een rijk en gevarieerd bodemleven dat een gezonde plantengroei ondersteunt.

Een goede balans in dit systeem is essentieel. Gezonde bodems geven betere groeiresultaten, minder stress en een aanmerkelijk lagere ziektedruk. Alle teeltingrepen hebben daar invloed op. Het bodemleven is namelijk zeer gevoelig voor chemische middelen, overmaat aan mineralen en grondbewerking.

De balans is te herstellen door de bodem of het teeltsubstraat (zoals potgrond of kokossubstraat) voor het zaaien of planten te verrijken met grote aantallen mycorrhizasporen en nuttige bacteriën.

 

Bewezen werkzaam

Op basis van een gewasgerichte, programmatische aanpak levert Plant Health Cure de juiste producten om de bodembalans te herstellen. Zoals zuivere mycorrhizasporen, die gedroogd zijn met behoud van kiemkracht. Deze geven betere resultaten dan wortelfragmenten met schimmeldraden (propagulen), die niet altijd levensvatbaar zijn en soms zelfs ziekteverwekkers bevatten. Ook nuttige bodembacteriën isoleert en conserveert Plant Health Cure zodanig dat ze optimaal werkzaam blijven.

Op basis van gedegen kennis en jarenlange ervaring ontwikkelt en levert Plant Health Cure levenskrachtige producten die de rhizosfeer snel koloniseren. Zij zorgen voor sterke, gezonde en hoogproductieve gewassen, die minder afhankelijk zijn van chemische hulpmiddelen.

omhoog
Shop is in view mode
Bekijk de volledige versie van de site
Powered by Mijndomein